Wijngaard

Wijngaard Dassemus is 6 hectare groot en er staan ruim 22.000 stokken. De eerste hectare is in 2005 aangeplant met behulp van vrienden en familie. De tweede hectare plantten we in 2006 aan. Daarna hebben we elk jaar ongeveer 2.000 stokken aangeplant tot de huidige 16.000. De komende jaren is er nog ruimte om de wijngaard met 2 hectaren uit te breiden. Onze wijngaard is biologisch gecertificeerd (SKAL026971). Sinds augustus 2021 zijn we ook Demeter gecertificeerd (bio-dynamisch) Er wordt niets gespoten.


De wijngaard ligt in het buurtschap Dassemus en is daar naar vernoemd. Wij grenzen aan het natuurgebied “‘t Broek” en het Chaamse bekenstelsel. Achter de wijngaard loopt een laarzenpad van Natuurmonumenten.

Druivensoorten

We hebben op de wijngaard nu dertien  verschillende druivensoorten zoals Solaris, Souvignier gris, Muscaris en Johanniter (alle wit) en Rondo, Cabernet Cortis, Baron en Monarch (blauw). 

De soorten die wij hebben gekozen zijn speciaal ontwikkeld op resistentie tegen schimmels, al verschilt de mate van resistentie van soort tot soort. We hebben dan ook nog veel meer soorten uitgeprobeerd zoals Regent, Cabertin, Pinotin en Cabernet blanc maar die hebben we vervangen toen bleek dat deze niet resistent genoeg waren om ze zonder bespuitingen bij ons te laten groeien.

Meeldauw, valse meeldauw en botrytis vormen de grootste bedreiging voor druiven in Nederland vanwege het vochtige klimaat. Klassieke soorten zoals Pinot Noir, Chardonnay of Riesling zijn niet resistent tegen deze schimmels waardoor ze vaak bespoten moeten worden. Een bijkomend voordeel van de nieuwe soorten is dat ze ook enkele weken eerder rijp zijn dan de klassieke soorten. Vooral door de opbrengst relatief laag te houden en het bladoppervlakte groot kunnen we in Nederland toch rijpe druiven krijgen met voldoende suikers.

In harmonie met de natuur

We hebben er voor gekozen de wijngaard in harmonie met de natuur te beheren. Dat betekent dat er geen kunstmest wordt gebruikt en niet wordt gespoten, niet met fungiciden, pesticiden of onkruidbestrijdingsmiddelen. Om de grond te verrijken worden groenbemesters gezaaid. Dit zijn planten die stikstof binden aan hun wortels. De stikstof komt vrij door de groenbemester te maaien en door de grond te ploegen of te frezen. Daarnaast zaaien we een hele mix aan kruiden die op verschillende manieren bijdragen aan een gezonde bodem en grotere bio diversiteit in de wijngaard.

De rijen worden om en om ingezaaid met een grasmengsel en een mengsel van groenbemesters. De grasrijen dienen om overheen te rijden en te lopen. De grasrijen worden ook weer om en om gemaaid zodat er nog voldoende nuttige insecten in de ongemaaide rijen kunnen overleven. Vooral als er droog weer wordt voorspeld maaien we het gras kort zodat het gras minder water verbruikt en er meer voor de druiven overblijft. Is het regenachtig weer dan kan het gras juist wat langer blijven zodat het een buffer vormt voor de druiven.

Ook rond de planten wordt het onkruid niet weggespoten. Een of twee keer per jaar wordt de hele wijngaard geschoffeld met een mechanische schoffel op de trekker.

We hebben poelen aangelegd. Deze moeten het water leveren voor de nachtvorst bestrijding. De poelen zorgen ook voor een betere waterhuishouding in de wijngaard. De poelen hebben een steile oever, dit vormt een mogelijke nestplaats voor oeverzwaluwen en ijsvogels. De vlakke oever is zeer geschikt voor amfibieën en kikkers. Rondom de wijngaard zijn houtwallen aangelegd die voor beschutting zorgen tegen de wind. Allerlei dieren vinden een schuilplaats in de houtwallen.

Nachtvorst

Een groot gevaar voor de net uitgelopen knoppen in het voorjaar is vorst. We hebben een installatie aangelegd ter bestrijding van nachtvorst. In het voorjaar worden in tijden van nachtvorst de pompen aangezet. Het water wordt dan verneveld boven de druivenplanten en het water bevriest om de knoppen heen. Bij het proces van ijsvorming komt een klein beetje stollingswarmte vrij waardoor de knoppen net boven het vriespunt blijven.